End User License Agreement

VIKTIG: LES DENNE LISENSAVTALEN NØYE. DET ER VELDIG VIKTIG AT DU KONTROLLER AT DU KJØPER FoneLab-PROGRAMVAREN OG AT DU ER REGISTRERT SOM SLUTTBRUKER FOR FORMÅLET MED DENNE FoneLab-SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN. HVIS DU IKKE ER REGISTRERT SOM SLUTBRUKER, HAR DU INGEN LISENS TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, OG DEN BEGRENSEDE GARANTIEN I DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN GJELDER IKKE.

Ved å laste ned programvare fra FoneLab fra dette nettstedet godtar du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke godtar slike vilkår og betingelser, ikke last ned programvaren. Vilkårene i en sluttbrukerlisensavtale som følger med en bestemt programvarefil ved installasjon eller nedlasting av programvaren, skal erstatte vilkårene som presenteres nedenfor. Dette er en juridisk avtale mellom deg, sluttbrukeren, og FoneLab Studio, utvikleren av programmet ("FoneLab"), angående din bruk av FoneLab-produkter ("programvare").

PROGRAMVAREPRODUKTLISENS

PROGRAMVAREPRODUKTET til FoneLab er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt andre lover og traktater om immaterielle rettigheter. PROGRAMVAREN PRODUKTET er lisensiert, ikke solgt.

1. LISENSGIVELSE.

Denne EULA gir deg følgende rettigheter med hensyn til PROGRAMVAREPRODUKTET:

FoneLab gir deg en individuell, personlig, ikke-eksklusiv lisens til å installere og aktivere programvaren på kun én datamaskin for personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke gjøre programvaren tilgjengelig på et nettverk, eller på noen måte gi programvaren til flere brukere, med mindre du først har kjøpt minst en MULTI-USER-lisens fra FoneLab.

2. COPYRIGHT

All tittel og opphavsrett til og til PROGRAMVAREN PRODUKTET (inkludert men ikke begrenset til bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk og tekst som er innlemmet i PROGRAMVAREN PRODUKTET), det medfølgende trykte materialet og eventuelle kopier av PROGRAMVAREN PRODUKTET eies av FoneLab eller dets leverandører. PROGRAMVAREN PRODUKTET er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale traktater. Derfor må du behandle PROGRAMVAREPRODUKTET som alt annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

3. BEGRENSNINGER

- FoneLab respekterer rettighetene til artister og filmselskaper, og riktig bruk av PROGRAMVAREN krenker ikke disse rettighetene. Du kan ikke kopiere DVDer for å selge eller gi bort kopier, eller for kommersielle formål.

- FoneLab fraråder ethvert forsøk på å kopiere leide DVD-er. Det er ulovlig å lage en kopi av en DVD for de fleste andre formål enn din egen personlige bruk. FoneLab respekterer rettighetene til artister og filmselskaper, og ber om at du gjør det samme.

- Ved hjelp av PROGRAMVAREN vil du lage sikkerhetskopier av DVDer. Kopien vil være en arkivkopi av en DVD, opprettet utelukkende for privat og personlig bruk av eieren av DVDen som den ble laget av. Forbundslovgivningen om opphavsrett forbyder uautorisert reproduksjon, distribusjon eller utstilling av opphavsrettsbeskyttet materiale, hvis det finnes, i arkivkopieringskopien. Videresalg, reproduksjon, distribusjon eller kommersiell utnyttelse av arkivkopieringskopien er strengt forbudt. Vi ber deg om å respektere rettighetene til rettighetshavere.

4. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER.

- Begrensninger på reverse engineering, dekompilering og demontering.

Du må ikke omvendt konstruere, dekompilere eller demontere objektkodepartiene i PROGRAMVAREPRODUKTET, bortsett fra og bare i den utstrekning at slik aktivitet uttrykkelig er tillatt i henhold til gjeldende lov, uansett denne begrensningen.

- DEKK CD.

Reproduksjon og distribusjon av FoneLab-programvare (kun evalueringskopi) på forskjellige cover-CDer utgitt av tilknyttede magasiner er tillatt. Imidlertid må en kopi av magasinet med CD sendes til FoneLab Studio.

- BEGREP

Denne lisensen er gyldig til terminering. Du kan når som helst si opp det ved å ødelegge programvaren, sammen med alle kopier av den. Denne lisensen vil også opphøre hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne avtalen. Ved slik oppsigelse godtar du å ødelegge programvaren sammen med alle kopier av den.

INGEN GARANTIER OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Informasjon og dokumenter gitt på denne nettsiden er gitt "som de er" uten garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert begrensningsgarantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. FoneLab bruker rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på denne nettsiden; den gir imidlertid ingen garantier eller representasjoner med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten. FoneLab legger med jevne mellomrom til, endrer, forbedrer eller oppdaterer informasjonen og dokumentene på denne nettsiden uten varsel. FoneLab påtar seg intet ansvar eller ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet vårt. Din bruk av denne nettsiden er på egen risiko. Under ingen omstendigheter og under ingen juridisk teori skal FoneLab eller noen annen part som er involvert i å lage, produsere eller levere innholdet på dette nettstedet være ansvarlig overfor deg eller noen annen person for indirekte, direkte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som oppstår fra din tilgang til eller bruk av denne nettsiden.

DIVERSE

1. FoneLab tillater deg ikke å bruke PROGRAMVAREPRODUKTET til å gjøre noe som bryter med lokal lov. Hvis du bruker PROGRAMVAREPRODUKTET for å utføre den ulovlige aktiviteten, vil resultatet være på ditt eget ansvar. Hvis du er uenig i dette elementet, vennligst ikke installer og/eller bruk PROGRAMVAREPRODUKTET.

2. Den endelige tolkningen er overlatt til vårt skjønn. Skulle du ha spørsmål angående denne EULA, eller hvis du ønsker å kontakte oss av en eller annen grunn, vennligst skriv til support@fonelab.com.