FoneLab > Lisensavtale for sluttbrukere
sluttbruker lisensavtale
Om Aiseesoft
Møt FoneLab

End User License Agreement

VIKTIG: LES DENNE SLUTBRUKERLISENSAVTALEN VELDIGT. Det er svært viktig at du sjekker at du kjøper AISEESOFT PROGRAMVARE, OG AT DU ER REGISTRERT SOM SLUT BRUKER FOR HENSYN TIL DENNE AISEESOFT END USER LICENSE AVTALEN. HVIS DU IKKE ER REGISTRERT SOM SLUT BRUKER HAR DU INGEN LISENS FOR BRUK AV PROGRAMVAREN OG DEN BEGRENSEDE GARANTIEN I DENNE ENDRE BRUKER LISENSAVTALEN GJELDER IKKE.

Ved å laste ned programvare fra Aiseesoft fra dette nettstedet, godtar du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, laster du ikke ned programvaren. Vilkårene for en sluttbruker lisensavtale som følger med en bestemt programvarefil ved installasjon eller nedlasting av programvaren, skal erstatte vilkårene som er angitt nedenfor. Dette er en juridisk avtale mellom deg, sluttbrukeren og Aiseesoft Studio, utvikleren av programmet ("Aiseesoft"), angående din bruk av Aiseesoft-produkter ("Software").

PROGRAMVAREPRODUKTLISENS

PROGRAMVAREPRODUKTET i Aiseesoft er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt andre lover og avtaler om immaterielle rettigheter. PROGRAMVAREPRODUKTET er lisensiert, ikke solgt.

1. LISENSGIVELSE.
Denne EULA gir deg følgende rettigheter med hensyn til PROGRAMVAREPRODUKTET:
Aiseesoft gir deg et individuelt, personlig, ikke-eksklusivt lisens for å installere og aktivere programvaren på bare en datamaskin for personlig og ikke-kommersiell bruk. Du må ikke gjøre programvaren tilgjengelig på et nettverk, eller på noen måte gi programvaren til flere brukere, med mindre du først har kjøpt minst en MULTI-USER-lisens fra Aiseesoft.

2. COPYRIGHT
All tittel og opphavsrett i og til PROGRAMVAREPRODUKTET (inkludert, men ikke begrenset til, bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk og tekst som er innlemmet i PROGRAMVAREPRODUKTET), de medfølgende trykte materialene og eventuelle kopier av PROGRAMVAREPRODUKTET eies av Aiseesoft eller dets leverandører. PROGRAMVAREPRODUKTET er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Derfor må du behandle PROGRAMVAREPRODUKTET som noe annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

3. BEGRENSNINGER
- Aiseesoft respekterer rettighetene til kunstnere og filminskaper, og riktig bruk av PROGRAMVAREN bryter ikke disse rettighetene. Du kan ikke kopiere DVDer for å selge eller gi bort kopier, eller for kommersielle formål.
- Aiseesoft motvirker ethvert forsøk på å kopiere leide DVDer. Det er ulovlig å lage en kopi av en DVD til de fleste andre formål enn din egen personlige bruk. Aiseesoft respekterer rettighetene til kunstnere og filmfirmaer, og ber om at du gjør det samme.
- Ved hjelp av PROGRAMVAREN vil du lage sikkerhetskopier av DVDer. Kopien vil være en arkivkopi av en DVD, opprettet utelukkende for privat og personlig bruk av eieren av DVDen som den ble laget av. Forbundslovgivningen om opphavsrett forbyder uautorisert reproduksjon, distribusjon eller utstilling av opphavsrettsbeskyttet materiale, hvis det finnes, i arkivkopieringskopien. Videresalg, reproduksjon, distribusjon eller kommersiell utnyttelse av arkivkopieringskopien er strengt forbudt. Vi ber deg om å respektere rettighetene til rettighetshavere.

4. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER.
- Begrensninger på reverse engineering, dekompilering og demontering.
Du må ikke omvendt konstruere, dekompilere eller demontere objektkodepartiene i PROGRAMVAREPRODUKTET, bortsett fra og bare i den utstrekning at slik aktivitet uttrykkelig er tillatt i henhold til gjeldende lov, uansett denne begrensningen.
- DEKK CD.
Reproduksjonen og distribusjonen av Aiseesoft Software (kun evalueringskopiering) i ulike Cover CDer publisert av tilknyttede magasiner er tillatt. En kopi av magasinet med CD er imidlertid pålagt å bli sendt til Aiseesoft Studio.
- BEGREP
Denne lisensen er gyldig til terminering. Du kan når som helst si opp det ved å ødelegge programvaren, sammen med alle kopier av den. Denne lisensen vil også opphøre hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne avtalen. Ved slik oppsigelse godtar du å ødelegge programvaren sammen med alle kopier av den.

INGEN GARANTIER OG BEGRENSNING AV ANSVAR
Informasjonen og dokumentene som tilbys på dette nettstedet er gitt "som det er" uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert begrensningsgarantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-infusjon. Aiseesoft bruker rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet; Det gir imidlertid ingen garantier eller representasjoner med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Aiseesoft legger regelmessig til, endrer, forbedrer eller oppdaterer informasjonen og dokumentene på dette nettstedet uten varsel. Aiseesoft påtar seg intet ansvar eller ansvar for eventuelle feil eller unnlatelser i innholdet på nettstedet vårt. Din bruk av dette nettstedet er på egen risiko. Under ingen omstendigheter og uten juridisk teori skal Aiseesoft eller noen annen part som er involvert i å skape, produsere eller levere innholdet på dette nettstedet, være ansvarlig for deg eller enhver annen person for eventuelle indirekte, direkte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som oppstår som følge av din tilgang til eller bruk av dette nettstedet.

DIVERSE
1. Aiseesoft tillater ikke at du bruker vårt PROGRAMVAREPRODUKT til å gjøre noe som bryter med lokal lov. Hvis du bruker vårt PROGRAMVAREPRODUKT til å utføre den ulovlige aktiviteten, skal det resulterende resultatet være på eget ansvar. Hvis du ikke er enig med dette elementet, må du ikke installere og / eller bruke PROGRAMVAREPRODUKTET.
2. Den endelige tolkningen er etter vårt skjønn. Har du spørsmål angående denne EULA, eller hvis du ønsker å kontakte oss av en eller annen grunn, vennligst skriv til support@fonelab.com.

Copyright © 2019 Aiseesoft Studio. Alle rettigheter reservert.